• July 27, 2021

ส่งเสริมบุคลิกภาพ

ส่งเสริมบุคลิกภาพ

การฟังนั้นจะ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ของคุณ เพราะมันหมายถึงคุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจต่อบุคคลนั้น

การรับ Input ใหม่ ๆ เริ่มต้นจากหยุดพูดเรื่องตัวเองก่อน และ “ฟัง” ให้มากขึ้นนอกจากได้ข้อมูลใหม่ ๆ แล้ว ยังได้กรอบความคิดที่เพิ่มด้วยการฟังนั้นจะส่งเสริมบุคลิกภาพ ของคุณเพราะหมายถึงคุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจต่อบุคคลนั้น ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติ และเกิดความเคารพกันขึ้นทั้งสองฝ่าย Jane Adshead Grant โค้ชสอนเหล่าผู้บริหารได้พูดถึงประสบการณ์การฟัง ที่สร้างความคิดที่ดีที่สุดได้ เพราะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจในตนเอง และมันช่วยให้เธอเปิดใจ กล้าพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตัวเองและนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามคือ ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ รูปแบบการฟังส่วนใหญ่มักอยู่บนออนไลน์เสียหมด ดังนั้น เรากำลังฟังด้วยความตระหนักและความตั้งใจหรือไม่? Jane Adshead Grant ได้แนะนำผลกระทบเชิงบวกจากการฟัง 5 ข้อ ที่ให้ผลดีต่อคนรอบข้าง

การฟังนั้นจะ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ของคุณ เพราะมันหมายถึงคุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจต่อบุคคลนั้น

5 ผลกระทบเชิงบวกจากการฟัง เพื่อเป็นการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ

1. การสร้างความคิดและไอเดียที่ดีที่สุดให้คนอื่น

ในขณะเราฟังด้วยความสนใจ โดยปราศจากหยุดชะงักหรือตัดสิน จะทำให้เขารู้สึกปลอดภัย ทำให้เขามีความคิดที่ดีได้ด้วยตัวเขาเอง ซึ่งเราทำได้โดยถามคำถามเพื่อให้เขาได้แสดงความคิดเชิงบวกออกมา เพื่อเป็นการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่ดี และเป็นคำถามที่ดีที่สุดที่ Jane พบคือคำถามที่ผู้พูดไม่ทราบคำตอบ เพราะมันเรียบง่าย เฉพาะเจาะจง และจริงใจ ไม่รู้คือไม่รู้ ไม่ใช่คำถามมากมายที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการสอบสวน การถามเฉพาะแบบนี้จะผลักดันความคิดของเขาออกมาเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น คุณคิดหรือต้องการพูดอะไรอีก? , คุณต้องการรู้อะไร? , หรือถ้าคุณรู้ว่าคุณทำได้ คุณจะทำอย่างไร? เป็นต้น เจนเล่าให้ฟังว่า ลูกศิษย์ของเธอชื่อทอมต้องเผชิญกับความท้าทาย ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเขาขอให้พวกเขานำเสนอธุรกิจอีกครั้ง ลูกค้าไม่พอใจกับงานของทอม ซึ่งสัญญามีมูลค่าถึง 1 ล้านปอนด์ ทอม กลับมานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรดี เขาออกจากการประชุมแล้วเขียนแผนใหม่ แทนที่จะทำให้ลูกค้าเห็นว่าเขานำเสนองานอย่างมีคุณภาพ แต่ทอมกลับเริ่มต้นถามคำถามสองสามข้อกับลูกค้า แล้วก็ฟังแบบจริงจังสุดท้ายการฟังนั้นทำให้ลูกค้าเปิดใจและปิดดีลได้สำเร็จ

2. การสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเอง

การฟังยังส่งเสริมอีกฝ่ายให้มั่นใจได้ด้วย เพราะหมายถึงการให้ความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดและเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงทัศนคติ ความคิดต่อไปได้ ซึ่งมันให้มากกว่าการฟังเพื่อโต้ตอบ วิเคราะห์ หรือแก้ไข จำไว้ว่าการฟังเพราะความสนใจ แตกต่างจากการฟังเพราะความ ‘อยากรู้’ ถ้าเราฟังด้วยความสนใจ หมายความว่าเรากำลังฟังเพื่อให้ผู้พูดเชื่อมโยงกับความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของเขามากขึ้น และถ้าเราฟังด้วยความอยากรู้ เรากำลังฟังเพื่อเติมพลัง เติมความรู้ใส่สมองตัวเอง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้แม้จะให้ประสบการณ์เราแตกต่างกันแต่มันทำให้เราสัมผัสถึงพลังของผู้พูดได้ เมื่อเราฟังด้วยความสนใจ เราจะสังเกต รู้สึกถึงจุดแข็ง และค่านิยมในตัวเขา เราจะซาบซึ้งถึงสิ่งที่เราฟังและสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง อีกทั้งทำให้เขารู้สึกมีความมั่นใจและมีความเคารพในตนเองพร้อมบ่งบอกถึงการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ของตัวเองออกมาด้วย

5 ผลกระทบเชิงบวกจากการฟัง เพื่อเป็นการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ

3. การติดต่อและการทำงานร่วมกัน

เมื่อเราฟังเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนอื่นต้องการทำอะไรเพื่อตัวเองให้สำเร็จ เราจะสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันมากกว่าการแข่งขัน เมื่อเราฟังโดยปราศจากการตัดสินและการแบ่งแยก เราจะสบายใจ ทำให้เกิดการลดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ทำให้พนักงานเปิดใจและไว้ใจที่จะทำงานร่วมกัน

4. การสร้างโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ศูนย์วิจัยที่ดำเนินการโดย Itzchakov และ Kluger กล่าวว่าการฟังที่มีประสิทธิภาพสูงและการถามคำถามเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งสามารถกำหนดทิศทางอารมณ์และทัศนคติของคนในทีมให้คิดเชิงบวกได้ หรือทฤษฎีของ Carl Rogers เองก็ยืนยันว่าการฟังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้

5. การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์

และจากการวิจัยข้อที่ 4 พบว่าเมื่อผู้พูดที่มีประสบการณ์การฟังที่ดีเยี่ยม เอาใจใส่ และไม่ตัดสินนั้น จะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายและอยากแบ่งปันความรู้สึกและความคิดภายในของตน สิ่งนี้ทำให้เกิดการทบทวนตัวเอง และค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับตนเอง แม้กระทั่งความเชื่อที่ฝังรากลึกที่สุดออกมา การฟังสามารถให้ผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้น สามารถเยียวยาและรับฟังปัญหาของพนักงาน การรับฟังจะช่วยให้เราทลายกำแพงบางอย่างลงได้ พลังของการฟังนั้นส่งผลต่อทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมงาน การฟังไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึก วิธีคิด หรือการกระทำของผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่า ความมั่นใจ ความเคารพต่อกัน ที่เป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพ ที่ดีให้แก่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วยเช่นกัน

5. การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวส่งเสริมบุคลิกภาพ น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>  jean-claude-idee  ขอบคุณที่รับชมนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *