• July 23, 2021

คนรวยในอเมริกา

นิสัยสำหรับช่วงเริ่มต้นที่คนรวยอเมริกา ทำจากผลสำรวจ “คนรวยในอเมริกา” รู้ไว้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง คนรวยจำนวนไม่น้อยที่เก่งในเรื่องของการบริหารเงิน ซึ่งก็ดูจะเป็นเหตุเป็นผลกัน เพราะกว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ร่ำรวยในระยะยาวได้ ต้องอาศัยทักษะการบริหารเงินซ้ำ ๆ ในทุก ๆ วัน ซึ่งในแต่ละครั้งจะต้องมีการวางแผนว่าจะใช้อะไรในสัดส่วนเท่าไหร่ เพื่อให้ใช้จ่ายคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป เศรษฐีมักไม่ได้ใช้ไลฟ์สไตล์อย่างที่คุณคิด เขามักจะมองหาวิธีที่ทำเงินให้เติบโตมากกว่าที่จะใช้จ่าย และการจะเป็นเศรษฐีหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้จ่ายไปกับสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่า นี่คือ 6 สิ่ง จากการสำรวจ คนรวยในอเมริกาจำนวน 1,000 คน ที่พวกเขาเหล่านี้มักไม่เสียเงินและฟุ่มเฟือยไปกับมัน 6 สิ่ง จากการสำรวจ “คนรวยในอเมริกา” 1,000 คน ที่พวกเขาเหล่านี้มักไม่เสียเงินและฟุ่มเฟือยไปกับมัน 1) ใช้รถครบอายุ และนิยมซื้อรถมือสองรุ่นกลาง ๆ แทนถอยรถใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลและ ลินเน็ท คาลฟานี ค็อกส์ ที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีชื่อเสียงของสหรัฐ กล่าวว่า “คนที่มีเงินหลายแสนในธนาคารหรือเป็นเศรษฐีจะขับรถอายุที่มีการใช้งาน 5 ปีหรือ 10 ปี”เพราะรถยนต์ใหม่จะสูญเสียมูลค่า 10% ในเดือนแรกและเสียมูลค่า 20% ในปีแรก ซึ่งคนที่เก่งเรื่องเงินจะไม่อยากสูญเสียอะไรแบบนั้นเพราะเขาย่อมรู้ว่าความคุ้มค่าที่สุดมาจากการซื้อรถมือสอง (สภาพดี)…

Read More