• May 23, 2021

ชนิดปลา

ชนิดปลา และวิธีล่าปลาหมึกใต้ท้องทะเล ชนิดปลาและวิธีการล่าปลา ปลาหมึก  เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีขนาดที่ใหญ่ การเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก และ ว่องไว โดยมีหนวดอยู่รอบปาก 4-5 คู่ มีหน้าที่จับเหยื่อป้อนปาก ปัจจุบันได้ ค้นพบหมึกมากกว่า 1,000 ชนิด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ หมึกมหึมา ซึ่งเป็นหมึกอันดับหมึกกกล้วย อาศัยอยู่ที่ห้วยน้ำลึก ของมหาสมุทรแอตแลนติก อาจจะยาวได้ถึง 14 เมตร ปลาหมึกมีความสำคัญ ในการใช้ชีวิตในประจำวันอย่างช้านาน ในแทบทุกวัฒนธรรม หมึกถือเป็นสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหาร ซึ่งสามารถนำมาปรุงสุก และ นำไปทานแบบสด ๆ ได้   นอกจากนี้หมึกยังเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ อ้างอิงถึงถึงในวรรณกรรมประเภท ต่าง ๆ เช่นการโจมตีเรือใต้น้ำอติลของกัปตัน การเคลื่อนที่โดยทั่วไป ชนิดปลาและวิธีการล่าปลา หมึก จะใช้วิธีการขับน้ำ จากบริเวณส่วนใน ผ่านทางที่ออกท่อใกล้ ๆ จึงสามารถทำให้เกิดแรงกัดดัน ทำให้ตัวพุ่งไปข้างหน้า ขณะที่เคลื่อนที่จะใช้ลู่หนวดตัวเองไว้ให้ต้านน้ำ นอกจากนี้หมึกยังใช้การพยุงตัวที่เรียกว่า Statocyst ซึ่งหลักการทำงานจะเหมือนกัน กับ แท่งกระดูกในหูชั้นนอก ที่คล้ายกับกระดูกอ่อนที่เรียกว่า Statolith จะอยู่ในเซลล์ประสาทแขน    จำแนกชนิดของปลาหมึก 1.…

Read More