• June 29, 2021

บุหรี่

วิธีการเลิก บุหรี่ ที่ได้ผล           การเลิก บุหรี่ ให้ได้ผล หรือวิธีการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด แต่ละคนคงไม่มีวันเหมือนกันหรอกครับ แต่ผมเชื่อว่ามันจะบางอย่างที่เป็นปัจจัยหลัก หลักการสำคัญที่จำเป็นต้องมีเหมือน ๆ กัน ไม่เช่นนั้นคงไม่สำเร็จ ส่วนวิธีการในบทความนี้ ถ้าใครคิดจะเลิก แล้วนำไปทำตามก็ได้ และดังที่บอกไม่ต้องเหมือนผมก้ได้ แต่อยากให้ลองสังเกต หรือประยุกต์ดู สำหรับคุณหรือคนใกล้ชิด เขาน่าจะเลิกได้อย่างไร           ส่วนหนึ่งจะเลิกหรือไม่นั้นอละจะมีมุมความคิดเรื่องนี้อย่างไร  ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดี  ที่แบ่งปันประสบการณ์บางเรื่องในมุมหนึ่งให้อ่านกัน แม้จะมีขั้นมีตอนเหมือนบทความ HOW TO ก็ตาม หลักการสำคัญในการเลิก บุหรี่           จากการสังเกต เราเริ่มลองเพราะความรู้สึกบางอย่าง บนแนวคิดบางอย่างลึก ๆ แต่พอทำบ่อย ๆ ก็นำไปสู่พฤติกรรมอันเป็นนิสัย ประกอบกับการที่นิโคตินเริ่มส่งผลต่อร่างกายจึงกลายเป็นว่าติดบุหรี่กันไปจริงจัง จึงทำให้ผมมองว่า ถ้าคิดจะเลิก บุหรี่ ต้องมีหลักการสำคัญดังนี้ ที่ผมนำไปปฏิบัติ เป้าหมายสำคัญ : จะบอกว่าแรงจูงใจก็ได้เช่นเดียวกัน  เพราะทุกคนที่เลิกบุหรี่ได้ ถ้าไม่นับอุบัติเหตุ ประเภทต้อง  นอนให้เครื่องช่วยหายใจ ไอเป็นเลือดเลือด ล้วนต้องมีเป้าหมายอย่างหนึ่ง…

Read More