• May 20, 2021

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ประเทศสเปน ประวัติศาสตร์  หรือชื่อว่า SPAIN  ซึ่งเป็น ราชอาณาจักรสเปน เป็นประเทศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้ ของทางทวีปยุโรป ซึ่งมีการพัฒนาการสืบเนื่อง มาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านยุครุ่งเรือง  และ ยุคที่ตกต่ำที่สุด สมัยปัจจุบันได้ฟื้นฟู ตนเองหลังสมัยการปกครอง แบบเผด็จการ ของนายพลฟรังโก มีอยู่หลายช่วงที่ประวัติศาสตร์ การเมืองและการทหาร  สร้างความวุ่นวายและรุนแรง เกิดนโยบาย และ ความพยายาม  ที่สามารถจัดการความแตกต่าง ทั้งศาสนา และ เชื้อชาติ และภายในไม่กี่ศตวรรษ จักรวรรดิของสเปนในโลกใหม่ มีอาณาเขตขยายจาก แคลิฟอเนีย ไปยัง ปาตาโกเนีย สเปนได้เข้าเกี่ยวข้องกับสงคราม และ ความขัดแย้งทั้งทางเรื่องศาสนา การแย่งชิงกันเพื่อความเป็นใหญ่ ประวัติศาสตร์ในอาณาเขตสเปน ทำให้ความสำคัญ ระหว่างประเทศลดน้อยลง ผลเสียจากสงครามเหล่านี้ ทำให้สเปนตกอยู่ในภาวะล้มละลาย ด้วยความไม่มั่นคง ของทางการเมืองที่เพิ่มความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ  ไปสู่การนองเลือด ในสงครามแห่งนี้ เรียกว่า สงครามกลางเมือง ซึ่งสร้างความใหญ่หลวง ให้กับประเทศ หลังจากที่สงครามสิ้นสุดลง ชัยชนะของฝ่ายชาตินิยม ที่มีนายพลเป็นผู้นำ สภาพการเมือง จึงค่อยข้างสงบลง…

Read More