• July 2, 2021

ประเทศที่รวยที่สุด

ประเทศที่รวยที่สุด ในโลก ประเทศที่รวย ที่สุด ในโลก ซึ่งก็มักมีคำนิยาม ของเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างกันออกไป เพราะเนื่องจาก ในบางประเทศนั้น จะมีการขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจโดย ขึ้นอยู่กับการส่งออก และในขณะที่บาง ประเทศเศษฐกิจทั้งหมดนี้ ก็ขึ้นอยู่กับน้ำมัน และก๊าซ ด้วย วันนี้เรามาดูกันว่า ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ในตอนนี้ จะมีประเทศอะไร ที่ติดอันดับบ้าง วันนี้เราจึง นำ 8 อันดับ ของประเทศที่รวยที่สุดในโลก มาดูกันเลย ประเทศที่รวยที่สุด Qatar ประเทศที่รวย ที่สุด Qatar 146,011 PPP Per capita ( Richest Countries in the World ) สำหรับ การ์ตา เป็นประเทศที่เป็นรู้จัก ในฐานะของประเทศ สำหรับ อุตสาหกรรม สำรวจน้ำมัน และนอกจากนี้ ยังเป็นประเทศ ที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ…

Read More