• July 13, 2021

วิธีป้องกันโควิด

วิธีป้องกันโควิด -19อาการ และวิธีป้องกัน วิธีป้องกันโควิด-19 : หากท่านมีอาการ ไข้สูง 37.5 องศา มีอาการไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ครั่นเนื้อครั่นตัว หายใจลำบาก และหายใจเหนื่อยหอบ ( ควรรีบไปพบแพทย์ด่วน ) สำหรับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ( โควิด-19 ) COVID-19 ที่กำลังระบาดหนัก อยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่ามีความรุ่นแรง เทียบเท่ากับ โรคซาร์ส จึงทำให้ผู้ป่วย มีอาการปอดอักเสบ ขั้นรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้เลย ( องค์การอนามัยโลก ) ก็ยังไม่สามารถ หาที่มาของเชื้อนี้ อย่างชัดเจนได้ แต่ได้มีการสันนิษฐาน ว่าอาจจะพบมาจาก เนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายกันอยู่ และในปัจจุบันนี้ เชื้อไวรัสนี้สามารถ มีการแพร่กระจายจาก คนสู่คนได้แล้ว จากการติดต่อจาก การไอ การจาม หรือการสัมผัส กับสารคัดหลั่งของผู้ที่ป่วย ดังนั้นแล้ว เราทุกคนควร หันมาใส่ใจในเรื่องนี้ และดูแลตัวเองเพื่อที่…

Read More