• June 18, 2021

สารคดีสัตว์โลก

สารคดีสัตว์โลก แรดสัตว์ป่าสงวน สารคดีสัตว์โลก แรดเป็นสัตว์ที่มีแกรสันหลัง ซึ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่ง ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่รองมาจากช้างที่ว่าใหญ่แล้ว  มีน้ำหนักถึง 2.3-3.6 ตัน  ลักษณะรูปร่างที่มีตาค่อนข้างเล็ก เขาบริเวรที่สันจมูกที่งอกออกมาจะแหลมยื่นออกมา เรียกว่า นอ ใช้เป็นอาวะในการป้องกันตัวเอง ซึ่งแท้จริงแล้ว นอนั้นนับว่าเป็นเขา แต่เขาส่วนนั้นไม่มีกระดูก  เป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยของขน ผม เล็บ ไม่ได้เกิดขึ้นจากขนที่มารวมตัวกันและทำให้หนาขึ้น ตามที่เป็นความเข้าใจผิด  แรดนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ  พวกเขานั้นจึงชอบที่แช่โคลน เพื่อเป็นการลดความร้อนในตัวและไล่แมลงที่มาต่อมอย่าน่ารำคาน ทั้งในสายตาระดับการมองเห็นที่แย่มาก แต่มีประสาทสัมผัสที่หูที่ดีและการรับรู้เรื่องกลิ่นเป็นเลิศ นิสัยโมโหร้าย โกรธง่าย โดยในปัจจุบันมีการหลงเหลือแรดอยู่เพียง 5 สายพันธุ์ พบในส่วนมากในทวีปแอฟิริกาใต้  2 ชนิด และเอเชีย 2 ชนิด แรดมีศัตรูอย่างเดียวเลยคือ มนุษย์นั่นเอง สารคดีสัตว์โลก แรดผู้สันโดษ สารคดีสัตว์โลก ที่ชอบล่าเอานอไปใช้ในสรรพคุณของการใช้ยา โดยเฉพาะยาจีน ที่สามารถดับพิษไข้ได้ ชนิดของแรด แรดขาว เป็นแรดที่มีตัวที่ใหญ่ทีสุดในโลกเพราะแรดขาวนั้นมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ถึง 3.6-5 เมตร  ความสูงของไหล่ 1.6 เมตร…

Read More