• May 31, 2021

โรค และยา

โรค และยา ลมพิษที่ควรรู้ โรค และยา ลมพิษ หรือ Urticaria เป็นโรคที่มีอาการคัน ปกติ หรือให้ผิวหนัวงของเรานั้น กลายเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพู ยิ่งเราเกามากขึ้นเท่าไหร่ ผื่นสีแดงนั้นจะลบามไปทั่วแขนมาก ขึ้นเท่านั้น ตามบริเวณที่เราเกา อาจเกิดจากอากาศสภาพแวดล้อมเป็นส่วนมาก คนที่มีความเสี่ยงสูงนั้นก็คือ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นจะมีโอกาสเป็นง่ายกว่าปกติทั่วไป และ ในบางครั้งอาจเกิดจากแมลงกัดต่อย ฮิสตามีน  อาจจะทำให้เกิดอาการคันลมพิษ อาการบวมและคัน บางคนอาจมีแสบร้อนร่วมด้วย ค้นพบว่าในผู้ใหญ่โดยประมาณ 25 เปอร์เซน จะเคยมีอาการรของลมพิษอย่างน้อยเพียง 1ครั้งในชีวิต โรค และ ยา มีเพียงแค่ 3 เปอร์เซน เท่านั้น ที่จะเป็นลมพิษเรื้อรังได้ ส่วน 35 เปอร์เซนนั้นสาเหตุเกิดมาจาก ทางกายภาพ     โรค และยา ลมพิษอากาศ โรค และยา  โรคลมพิษแบ่งออกเป็น 2 ชนิด   ตามอาการที่พบเจอ ลมพิษชนิดเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และ หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน…

Read More