• July 9, 2021

Skills

Skills

อัปเดต Skills ที่คนทำงานต้องรู้ในปี 2021

          จากการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทและนายจ้างในปี 2021  พบว่า พนักงานที่พวกเขาจ้างอยู่ 80 เปอร์เซ็นต์ ขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่ต้องการ ซึ่งสิ่งที่บริษัทตอนนี้กำลังต้องการมากที่สุดก็คือ ทักษะใหม่ ๆ หรือว่าภาษาอังกฤษ เรียกว่า Skills นั่นเอง

           ฉะนั้นแล้วสิ่งที่นักศึกษาจบใหม่และคนทำงานต้องเรียนรู้ในตอนนี้ก็คือ การโฟกัสไปที่  “Hard Skills”  และ “Soft Skills”  ที่เป็นที่ต้องการในอนาคต การเรียนในมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอีกต่อไป ถ้าคุณกำลังมองหาทักษะใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนโยกย้ายงานสกิลเหล่านี้คือสิ่งที่นายจ้างกำลังมองหาเรื่อง ณ ตอนนี้

อัปเดต Skills ที่คนทำงานต้องรู้ในปี 2021

Skills ที่เหล่านายจ้างหรือบริษัทกำลังต้องการในปัจจุบัน

 • UX Design

หลายคนน่าจะเคยได้ยินอาชีพ UX/UI Designer กันมาบ้างแล้ว ซึ่งในปีนี้และอนาคตข้างหน้า ทักษะ UX/UI Design ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ อาชีพ UX/UI Design จะคอยออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะออกแบบให้ใช้งานง่ายและไหลลื่นที่สุด รวมไปถึงการออกแบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งเว็บ  Application  และ Mobile  Application  ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า ดีไซน์นี้จะนำไปใช้งานจริงได้ไหม

 • Scientific Computing

ทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ต้องได้รับการจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software Development)  ทักษะนี้มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 3 เท่า หลายบริษัทมีความต้องการมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็น Model Machine  Learning  สถิติประยุกต์ และการวิเคราะห์ด้วย Big Data ระบบฐานข้อมูล (Information System)

 • UX Design

หลายคนน่าจะเคยได้ยินอาชีพ UX/UI Designer กันมาบ้างแล้ว ซึ่งในปีนี้และอนาคตข้างหน้า ทักษะ UX/UI Design ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ อาชีพ UX/UI Design จะคอยออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะออกแบบให้ใช้งานง่ายและไหลลื่นที่สุด รวมไปถึงการออกแบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งเว็บ  Application  และ Mobile  Application  ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า ดีไซน์นี้จะนำไปใช้งานจริงได้ไหม

 • Scientific Computing

ทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ต้องได้รับการจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software Development)  ทักษะนี้มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 3 เท่า หลายบริษัทมีความต้องการมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็น Model Machine  Learning  สถิติประยุกต์ และการวิเคราะห์ด้วย Big Data ระบบฐานข้อมูล (Information System)

การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Reasoning)
 • การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Reasoning)

คือทักษะ Skills ความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแปร การแตกแยกปัญหาใหญ่ออก และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แก้ไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กลายเป็นอีกทักษะที่หลายองค์กรต้องการและขาดไม่ได้ ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น องค์กรที่นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งขันรายอื่น ๆ

 • การตัดต่อวีดีโอ ( Video Production

อีกทักษะ Hard Skills ที่บางคนอาจมองว่า เป็นงานอดิเรกเสียด้วยซ้ำ ทักษะการตัดต่อ ตลอดจนการถ่ายทำวีดีโอให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค ปัจจุบันการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อ จากข้อความ รูปภาพ เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วีดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญที่บริษัทกำลังให้ความสนใจอยู่นะขณะนี้ แล้วทำให้ทักษะการตัดต่อวิดีโอนั้น เป็นที่ต้องการมากในตลาดเช่นเดียวกัน

 • Artificial intelligent (AI) Machine Learning Engineer Artificial (Al)

หรือปัญญาประดิษฐ์ คือสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ให้คอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมและความสามารถคล้ายมนุษย์ คิดเองได้ และเรียนรู้ที่จะฉลาดได้ด้วยตัวมันเอง  AI นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานให้กับมนุษย์โดยดำเนินการ Automatic  มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเป็นไปได้ในความผิดพลาด ทักษะความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาด เพราะปัจจุบัน  AI  ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ในหลายตำแหน่ง ช่วยลดปัญหา และต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI กับงานได้ จึงได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

 • ความฉลาดทางอารมณ์

เว็บไซต์นิตยสารฟอร์ป รายงานว่า ทักษะความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับต้น ๆ ของ List ทักษะสำคัญที่นายจ้างต้องการ หากคุณมีความสามารถในการตระหนักรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ตนเอง แลtเพื่อนร่วมงานได้ดี ก็จะทำให้สำรวจความซับซ้อนของการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่ทำงานได้อย่างดีขึ้น  คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้เหมาะสม มีคนรัก มีทัศนคติที่ดีเวลาที่มีปัญหา ทำให้คนกลุ่มนี้อยากจะพัฒนาตัวเองต่อ และความก้าวหน้าก็จะตามมา

 • ศักยภาพในการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาอาจดูเป็นทักษะSkills ที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว แต่ทักษะการแก้ปัญหาที่กำลังพูดถึงอยู่นี้คือ ต้องเป็นการแก้ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีความเข้าใจในปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ดี การตอบคำถามของผู้สมัครงานจะพิสูจน์เริ่มต้นได้ว่า ในสภาวะเฉพาะหน้า ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั้น ผู้สมัครคนนั้นสามารถแก้ปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนได้หรือไม่อย่างไร

 • ความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า

บริษัทจำนวนมากต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาต่อยอดพร้อมประยุกต์กับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและใช้งานได้จริง ซึ่งหลายบริษัทยืนยันว่า ทักษะนี้ยังคงโดดเด่นและเป็นที่ต้องการอยู่

 • การคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์คือต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ปัญหาทุกอย่างไม่มีขาวและดำเสมอไป คนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ได้จะเข้าใจวิธีวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่มีก่อนจะตัดสินใจทำอะไร จึงไม่ต้องแปลกใจ หากนายจ้างมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถระดับสูงในการแก้ปัญหาซับซ้อน

 • การเจรจาต่อรอง

นอกจากการมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์แล้ว ทักษะSkills ที่ต้องมีอีกอย่าง เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ก็คือ บริษัทจะต้องมีพนักงานที่มีทักษะเจรจาต่อรองที่ดี เพราะทักษะนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์ เครื่องจักรยังไม่สามารถมาทดแทนได้ ฉะนั้น พนักงานควรฝึกเทคนิคการเจรจาต่อรอง ให้ประสบผลสำเร็จ อย่างการเตรียมฝึกพูดวางแผนกลวิธีโน้มน้าวใจ สร้างความน่าเชื่อถือ แสดงข้อมูลให้มาก และเรียนรู้ที่จะปรับกลยุทธ์การเจรจาเฉพาะหน้าได้ทุกเมื่อด้วย

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวSkills น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>  jean-claude-idee  ขอบคุณที่รับชมนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *